Uw privacy

Cookiesmelding

Om deze website optimaal te laten functioneren en voor de gebruiksvriendelijkheid worden er functionele cookies geplaatst. De geplaatste analytische cookies meten alle data die in Google Analytics zijn terug te vinden. Deze cookies melden onder andere het aantal bezoekers op de website, de tijd dat zij op de website blijven en welke pagina’s zij bekijken. U kunt de cookies zelf beheren en eventueel uitschakelen. De IP-adressen worden geanonimiseerd.

Technische beveiligingsmaatregelen:

  • De toegang tot de computer is beveiligd met een wachtwoord.
  • De computer  is voorzien van commerciële anti-virusbeveiliging.
  • De computer is voorzien van anti-phishing software.
  • De internetverbinding is geconfigureerd op een firewall.

Gebruik persoonlijke gegevens 

Uw persoonlijke gegevens worden gebruikt om een offerte te kunnen maken, om de gevraagde diensten qua vertaling of  gerelateerde werkzaamheden te kunnen leveren en hierover contact met u te kunnen opnemen. Ik heb deze gegevens nodig voor het verstrekken van offertes, het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten voor vertaaldiensten  e.d. en het voeren van de bijbehorende administratie, waarbij moet worden voldaan aan de vereiste fiscale en wettelijke regels.

Het gaat in de meeste gevallen om naam, postadres, e-mailadres en telefoonnummer.

Bij de vertaling van persoonlijke documenten zijn soms ook de geboortedatum, BSN of andere persoonlijke gegevens betrokken. Met alle gegevens wordt vertrouwelijk omgegaan.

Bewaartermijn persoonlijke gegevens

In het kader van de fiscale bewaarplicht worden persoonlijke gegevens die voor de gevraagde werkzaamheden zijn gebruikt door mij 7 jaar lang bewaard, waarbij het gaat om contracten, brieven, facturen en e-mailberichten betreffende de werkzaamheden.

Papieren documenten worden door mij persoonlijk na 7 jaar vernietigd in een papierversnipperaar.

Digitale bestanden (facturen, e-mailberichten) worden eveneens na 7 jaar definitief gewist, ook uit het door mij gebruikte back-up systeem.

Bij aan mij gerichte offerte-aanvragen waaruit vervolgens  geen opdracht volgt, zal alle e-mailverkeer inclusief alle bijlagen binnen 1 maand definitief uit mijn administratie worden verwijderd.

Delen van persoonlijke gegevens

Uw persoonlijke gegevens worden niet gebruikt voor marketingdoeleinden en worden niet doorgegeven aan derden, tenzij dit nodig is om aan de wettelijke eisen te voldoen of indien u hier zelf om heeft gevraagd.

Persoonlijke gegevens worden niet gedeeld met andere landen binnen of buiten Europa.

Bescherming persoonlijke gegevens

De bescherming van uw gegevens wordt door mij serieus genomen, waarbij ik adequate technische en organisatorische maatregelen tref om onbevoegde toegang, misbruik, verlies, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging te voorkomen. Bij deze maatregelen wordt uitgegaan van de beschikbare technologie, waarbij ik ernaar streef om te voldoen aan de eisen genoemd in artikel 32 van de AVG.

Heeft u de indruk dat uw gegevens bij mij niet goed zijn beveiligd of u heeft aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@galinawater.nl.

Verder heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Recht op toegang tot uw gegevens

U hebt ten alle tijden het recht om uw persoonlijke gegevens die in mijn bezit zijn in te zien, te laten wijzigen of te laten verwijderen (na de wettelijke bewaartermijn).

Als u van dit recht gebruik wilt maken stuur mij dan een verzoek hiertoe per e-mail, dan zal ik hier zo spoedig mogelijk reageren.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan indien nodig worden aangepast, waarbij wijzigingen van kracht zijn op het moment dat deze op de website worden geplaatst.

De privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 30 mei 2018.